Stavebné rekonštrukcie

Vykonávame stavebné rekonštrukcie malých aj veľkých objektov.Od dielčích prác až po rekonštrukcie celých budov v plnom rozsahu.

Vykonávame tieto práce:

Naši zákazníci automaticky využívajú naše zľavy, ktoré máme vo viacerých veľkoobchodoch a predajniach so sortimentom potrebným pri takýchto prácach.