Kuchynské linky

Vo vlastnej dielni vyrábame kuchynské linky z materiálov, ktoré dodáva fy.Naceva podľa návrhov a požiadaviek zákazníkov. Neoddeliteľnou súčasťou naších dodávok je montáž kuchynských liniek a dodávka vodoinštalatérskych, elektroinštalatérskych a obkladačských prác pri tom potrebných.