Kozuby

Po dôkladnom preštudovaní konštrukcií a materiálov na zhotovenie obmúroviek teplovzdušných kozubov sme zacali s realizáciou a návrhmi architektonyckých riešení kozubových telies.

Naši zákazníci automaticky využívajú naše zľavy, ktoré máme vo viacerých veľkoobchodoch a predajniach so sortimentom potrebným pri takýchto prácach.